آدرس : مراغه – خیابان خواجه نصیر پایینتر از میدان ۱۷ شهریور فرمانداری ویژه مراغه

پست الکترونیکی روابط عمومی :  info@maragheh.ir

پست الکترونیکی مستقیم فرماندار : admin@maragheh.ir

 

تلفن خانه

۴۹۴۹ – ۳۷۲۲۴۸۴۸ 

دورنگار

۳۷۲۲۹۷۷۷

روابط عمومی

۳۷۲۲۷۲۷۲

دفتر فرماندار

۳۷۲۲۴۴۹۹

۳۷۲۴۱۲۴۱


قالب سنا پرتالدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته صبانت */