فرماندارن شهرستان مراغه از پیروزی انقلاب تا کنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

خدمت

شروع خاتمه

۱

صادق سیفی

۱۳۵۴/۰۵/۲۱

۱۳۵۹/۰۴/۱۶

۲

اسداله میکائیلی

۱۳۵۹/۰۴/۲۵

۱۳۶۰/۰۳/۱۲

۳

حسن اورنگ پور

۱۳۶۰/۰۴/۲۴

۱۳۶۰/۱۱/۲۷

۴

غلامعلی اکرمی

۱۳۶۰/۱۱/۲۸

۱۳۶۳/۰۸/۳۰

۵

اسداله رازانی

۱۳۶۳/۱۱/۲

۱۳۶۶/۰۶/۳۰

۶

داود حقی فام

۱۳۶۶/۱۱/۶

۱۳۷۳/۱۱/۲

۷

احمد ضیائی

۱۳۷۳/۱۱/۲

۱۳۷۶/۰۳/۲۳

۸

یعقوب عزیززاده

۱۳۷۶/۰۳/۲۴

۱۳۸۰/۰۵/۱۸

۹

رضا عبادی

۱۳۸۰/۰۵/۱۸

۱۳۸۳/۰۷/۰۹

۱۰

علیار رستگو

۱۳۸۳/۰۷/۰۹

۱۳۸۵/۰۸/۰۸

۱۱

بهلول نعمتی

۱۳۸۵/۰۸/۰۸

۱۳۸۸/۱۲/۲۳

۱۲

منصور صادقی اصل

۱۳۸۸/۱۲/۲۳

۱۳۹۲/۱۱/۲۶


قالب سنا پرتالدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته صبانت */