اهداف  و  شرح وظایف حوزه معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری

·          پیگیری در خصوص تبادل موافقتنامه ها و تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه های عمرانی توسط دستگاههای اجرایی ذیربط

·          بسترسازی و فراهم نمودن فضای مناسب در جهت اجرای پروژه های عمرانی

·          پیگیری در خصوص اجرای پروژه های عمرانی که اعتبار آن از محل اعتبارات ملی و تبصره های قانون بودجه تأمین گردیده است.

·          پیگیری در خصوص تهیه و اجرای طرح هادی روستاها

·          شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۵ شهرها

·          شرکت در کمیسیون تغییرکاربری طرح های هادی روستایی

·          شرکت در جلسات کارگروه تخصصی مسکن وشهرسازی(ماده ۱۳-کمیسیون ۶۰۰۱)

·          شرکت در جلسات تعزیرات حکومتی

·          نظارت بر توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی

·          شرکت در جلسات تعزیرات آرد و نان

·          تشکیل جلسات ستاد و حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستان

·          تشکیل جلسات ستاد بحران شهرستان

·          پی گیری در جهت جذب اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه شهرستان

·          تشکیل جلسات کارگروه حفاظت منابع طبیعی و پیگیری در خصوص اجرای مصوبات

·          تشکیل کارگروه آب و کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان و پی گیری در جهت اجرای مصوبات

·          تشکیل کارگروه گلزار شهدا شهرستان

·          پیگیری امور نکوسازی گلزار شهدا شهرستان

·          تهیه آمار و عملکرد مربوط به امور کشاورزی ،دامپروری،دامداری و منابع طبیعی

·          نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی

·          نظارت بر امور حمل و نقل و ترافیک شهری و شهرستان

·          امور متفرقه در خصوص واگذاری زمین کشاورزی ، صنعتی ، دامپروری ،توزیع آب کشاورزی ، وضعیت آب شرب شهرها و روستاها

·          تشکیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان

·          ایجاد بستر مناسب در جهت جذب سرمایه گذاری در شهرستان

·          پی گیری در جهت رفع مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی در خصوص تأمین زیرساخت های مناسب

·          پی گیری در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به دهیاریهای شهرستان

·          توزیع اعتبارات متمرکز دهیاریهای شهرستان

·          نظارت عالیه بر اجرای پروژه های عمرانی دهیاریها

·          انجام امور متفرقه و مکاتبات لازم در زمینه مسائل فنی و اعتباری و امور زیربنایی شهرستان

·          تشکیل کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه

·          تشکیل کمیته نکوسازی گلزار شهدا


قالب سنا پرتالدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته صبانت */