- فرمانداری ویژه شهرستان مراغه - http://maragheh.ir -

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراغه برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراغه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان مراغه ، روزدوشنبه باحضور معاون مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجانشرقی به همراه مهندس مسکینی معاون عمرانی وبرنامه ریزی دردفتر فرمانداری مراغه، از عملکرد عباس کاردان در طول ریاست این اداره تقدیرو غلامرضا زارع بعنوان سرپرست جدیداداره حفاظت محیط زیست شهرستان مراغه معرفی شد .

0