- فرمانداری ویژه شهرستان مراغه - http://maragheh.ir -

محمودی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری ویژه مراغه : مردمی کردن فرهنگ عفاف و حجاب تاثیرگذارتراست.

محمودی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری ویژه مراغه : مردمی کردن فرهنگ عفاف و حجاب تاثیرگذارتراست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان مراغه ، جواد محمودی روز چهارشنبه در جلسه عفاف و حجاب شهرستان مراغه افزود: با طرح حجاب به عنوان یک نیاز در جامعه می توان به نتایج و اهداف تربیتی، اجتماعی و فرهنگی دست یافت.
وی به برنامه های دشمنان در حوزه های فرهنگی اشاره کرد و افزود: دشمنان در حال گسترش روزافزون تهاجم فرهنگی به منظور ترویج برخی منکرها از جمله بدحجابی در کشور هستند که باید برای مقابله با آن راهکارهای مناسب فرهنگی و تربیتی با توجه به آموزه های اسلامی اندیشیده شود.
وی افزود: پذیرفتن مساله حجاب به صورت آزادانه و با اختیار به وسیله زنان و دختران نشان دهنده این امر است که همه اقشار جامعه در زمینه عفاف و حجاب احساس مسوولیت می کنند و به این فضای معنوی علاقه دارند.
محمودی اضافه کرد: عفاف و حجاب به جز زنان شامل مردان نیز می شود که رعایت حفظ حریم به سلامت روان در جامعه کمک می کند.
وی با بیان اینکه حجاب برای زنان و مردان محدودیت به شمار نمی رود، افزود: حجاب و عفاف نخست باید در کانون خانواده ها ارزش داده شود تا از این طریق از بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی پیشگیری شود.
وی خواستار همکاری تمامی نهاد ها و سازمان ها در زمنیه عفاف و حجاب در شهرستان شد

0